TYLKO DO 28 STYCZNIA 2021 R.

trwają DRUGIE Konsultacje Społeczne w Piastowie

w sprawie dojazdu do magazynów PANATTONI

 

Drodzy Sąsiedzi, Mieszkańcy Piastowa!

We wrześniu 2020 r. jako MIESZKAŃCY zdecydowaliśmy w konsultacjach społecznych, że propozycja przedstawiona przez firmę PANATTONI w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Lisa-Kuli i Fiołkowej zapewniająca TIR-om drogę dojazdu do budowanych magazynów

NIE JEST AKCEPTOWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW PIASTOWA

PRZYPOMINAMY 99% Z NAS OPOWIEDZIAŁO SIĘ PRZECIW TEJ KONCEPCJI

Pan Burmistrz Grzegorz Szuplewski w licznych wywiadach prasowych POPIERAŁ stanowisko MIESZKAŃCÓW Piastowa i mówił: gazeta Czas Piastowa nr 45 Listopad 2020 r.

Chcąc poznać́ opinię mieszkańców Piastowa na ten temat, zapytaliśmy ich. Koncepcja została zdecydowanie odrzucona prawie jednogłośnie przez wszystkich, którzy wzięli udział w przeprowadzonych trzy miesiące temu konsultacjach społecznych. To potwierdza nasze stanowisko, w tym ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t na dawnej drodze serwisowej. Tymczasem firma Panattoni lekceważąc oczywiste prawo i obowiązek samorządu gminy do troski o bezpieczeństwo, domaga się̨ cofnięcia zakazu, a więc nieograniczonego ruchu ciężkich samochodów w tym miejscu.

TERAZ NATOMIAST BURMISTRZ PROWADZI DRUGIE KONSULTACJE W TEJ SPRAWIE

Uważamy, że Pan Burmistrz mnożąc konsultacje, w których przedstawia jedynie z pozoru nowe rozwiązania chce powtarzać konsultacje tak długo, aż zgodzimy się na propozycję firmy PANATTONI.

APELUJEMY do Państwa o AKTYWNY UDZIAŁ w ogłoszonych przez Miasto Konsultacjach Społecznych, które trwają TYLKO DO 28 STYCZNIA 2021 R!!

Tylko w ten sposób będziemy mogli wymóc na Burmistrzu Szuplewskim i inwestorze taką organizację dojazdu dla TIR-ów, który nie będzie uciążliwy dla mieszkańców Piastowa.

Jako Mieszkańcy odpowiedzialni za swoje otoczenie skorzystajmy z możliwości wyrażenia swojej opinii i ZAGŁOSUJMY na NIE!  Głosuję na NIE ponieważ:

 • umożliwienie dojazdu TIR-ów do magazynów PANATTONI od ul. Lisa-Kuli spowoduje, że wkrótce obok obecnie budowanych magazynów powstaną kolejne inwestycje generujące uciążliwości dla Piastowa,
 • jeśli teraz się nie sprzeciwimy, to kolejne magazyny będą powstawały i już nikt nie będzie pytał Nas o zdanie,
 • liczba TIR-ów i ciężarówek zwiększy się, a My jako Mieszkańcy będziemy mieli utrudniony wyjazd/wjazd do Piastowa od strony północnej, przez ciężarówki dojeżdżające do magazynów i blokujące skrzyżowanie,
 • już obecnie skrzyżowanie ul. Lisa-Kuli / Fiołkowa jest niebezpieczne, a otwarcie tej drogi dla TIR-ów tylko to bezpieczeństwo pogorszy,
 • dojazd do magazynów PANATTONI powinien odbywać się drogą serwisową a następnie nowo planowanym wiaduktem nad A2 w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, a nie ulicami Piastowa,
 • obecna propozycja zakłada, że jako Mieszkańcy nie będziemy mogli zjechać w prawo z ul. Lisa-Kuli w ul. Fiołkową w kierunku drogi serwisowej. A przecież często wykorzystujemy te tereny na aktywność fizyczną, spacery z psami itd. Czy mamy z tego rezygnować, aby jeździły TIR-y?

 

 

JAK ODDAĆ SWÓJ GŁOS? NIESTETY głos można oddać TYLKO elektronicznie:

1/ poprzez pobranie ze strony piastow.pl formularza Opinii LINK 

2/ wydrukowanie i podpisanie Opinii

3/ zrobienie jej zdjęcia lub skanu

4/ wysłanie pocztą e-mail na adres urzędu: umpiastow@piastow.pl

KONSULTACJE WRZESIEŃ 2020 – pierwsza propozycja PANATTONI

 

KONSULTACJE STYCZEŃ 2021 – druga propozycja PANATTONI

 

 

WYNIKI PIERWSZYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PIASTOWIE 2020 r.

W konsultacjach wzięło udział 1345 osób. W wyniku weryfikacji za ważne uznano 1330 opinie złożone w urzędzie. 

99% głosujących opowiedziało się przeciw koncepcji zaproponowanej przez firmę PANATTONI

Na pytanie w ramach konsultacji: Czy akceptuje Pani/Pan koncepcję zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Fiołkowej i ul. Lisa -Kuli w Piastowie – przygotowanej przez firmę PANATTONI. 

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PIASTOWIE 2018 r

W konsultacjach wzięły udział 1503 osoby. W wyniku weryfikacji za ważne uznano 1475 opinie złożone w urzędzie. W konsultacjach wzięło udział 8% społeczeństwa Piastowa! Jest to najwyższa frekwencja jaką odnotowano w konsultacjach w całej historii Piastowa!!

Na pytanie w ramach konsultacji: Czy jesteś za realizacją inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”  

 

 

Dziękujemy Wam za udział w Konsultacjach

Dziękujemy Wam za udział w Konsultacjach

Ogromne podziękowania dla WSZYSTKICH z Państwa, którzy uczestniczyli w Konsultacjach Społecznych.   DZIĘKUJEMY WAM

KONSULTACJE 5 WRZEŚNIA

KONSULTACJE 5 WRZEŚNIA

Link to relacji i komentarzy internautów w WPR24.PL tu. Należy zaznaczyć, że Pan Burmistrz wychodząc ze spotkania przed jego końcem...

Głosuj bez MELDUNKU

W dniu 2 lipca wystąpiliśmy do Burmistrza z wnioskiem o zmianę Zarządzenia nr 140/2018 o Ogłoszeniu Konsultacji, ze względu na...

Wyślij OPINIĘ za naszym pośrednictwem

Jako Stowarzyszenie chcemy dochować najwyższej staranności w procesie konsultacji społecznych ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie budowy i remontu...

Relacja WPR24.PL z Konsultacji

Pod poniższym linkiem relacja WPR z przebiegu Konsultacji kliknij

Pierwsze spotkanie konsultacyjne z Burmistrzem za Nami

Pierwsze Konsultacje za Nami. Dziękujemy wszystkim obecnym. Dzięki Wam wiemy, że to co robimy ma sens. Czy dowiedzieliśmy się czegoś...

1 2

WSZYTSKO CO WARTO WIEDZIEĆ O PROJEKCIE OBWODNICA PIASTOWA

Raport opracowany na zlecenie Miasta Pruszków dotyczący natężenia ruchu po wybudowaniu Obwodnicy i Wiaduktu. Ruch w Piastowie wzrośnie DWUKROTNIE

PIASTÓW wsród 5O najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Raport Światowej Organizacji Zdrowia Maj 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie NR XXXIV/240/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Piastowa do rezygnacji z porozumienia w sprawie budowy Obwodnicy w ulicach: Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza-Skrajnej

Stanowisko Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2018 rok w sprawie OGŁOSZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. remontu i budowy ciągu ulic. Barcewicza – Ogińskiego – Żółkiewskiego

Park logistyczny Piastów/Konotopa – informacje ze spotkania z Burmistrzem Piastowa

Urząd w Piastowie wystąpił z wnioskiem o wydanie ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ OBWODNICY

13/04/2018 r. WPR24.PL opublikował artykuł dotyczący Obwodnicy

Nasza ODPOWIEDŹ na artykuł w gazecie WPR z dnia 13/04/2018

DOŁĄCZ DO NAS!

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają Nasze postulaty.

 

Wypełnij deklarację (pobierz) i prześlij na adres WSPOLNA.SPRAWA.STOWARZYSZENIE@GMAIL.COM 

CO PLANOWALI URZĘDNICY PIASTOWA

Projektowana przez władze miasta „Obwodnica Piastowa” jest częścią nowego szlaku komunikacyjnego z początkiem w Alejach Jerozolimskich i końcem na trasie Warszawa-Poznań, której częścią będzie nowoprojektowany wiadukt na Papierni. Rzeczywisty zakres inwestycji został przedstawiony przez Urząd Miasta w wywiadzie udzielonym na łamach Gazety Wyborczej. W projektowanym przebiegu „Obwodnica Piastowa” stanowi obwodnicę miasta Pruszków od strony wschodniej, a jej przebieg umożliwia odciążenie centrum Pruszkowa od ruchu tranzytowego kierującego się w stronę autostrady A2 i trasy Warszawa-Poznań.

Obwodnica w projektowanym przebiegu zgodnie z ustawą o drogach publicznych będzie miała charakter drogi ponadlokalnej. Oznacza to, że organizację ruchu i zarząd nad tą drogą będzie miał prawo przejąć powiat w drodze suwerennej uchwały, nawet wbrew władzom Piastowa. Decyzja powiatu o przejęciu zarządu i organizacji ruchu nad „Obwodnicą Piastowa” otworzy możliwość przekierowania całego ruchu z Alei Jerozolimskich w kierunku północnym ulicami naszego miasta.

Budowa wiaduktu na Papierni, o którą od lat zabiega Pruszków wymaga wybudowania drogi w kierunku Ożarowa Mazowieckiego. Budowa „Obwodnicy Piastowa”, określana jako „nowe połączenie między Pruszkowem, Piastowem i Broniszami” ma zastąpić pierwotne plany, które zakładały przebieg tej drogi na terenie miasta Pruszków. W dokumentacji towarzyszącej koncepcji budowy wiaduktu wskazuje się, że nowa droga w kierunku Ożarowa Mazowieckiego będzie stanowić główny ciąg komunikacyjny w kierunku północnym. W dokumentacji wskazuje się również na przewidywany duży wzrost ruchu kołowego na obszarze nowoprojektowanego połączenia z Ożarowem Mazowieckim i duże uciążliwości płynące z tego tytułu dla obszaru zabudowy wielorodzinnej. W związku z tym w dokumentach towarzyszących koncepcji budowy wiaduktu ustala się bardzo wysokie wymagania projektowe dla nowej drogi, których celem jest zmniejszenie jej uciążliwości. Niestety projektowana „Obwodnica Piastowa” na obszarze gęstej zabudowy nie spełnia tych wymagań nawet w 50%.   

„Obwodnica Piastowa” według koncepcji przedłożonej przez Urząd Miasta;

 • Zakłada wprowadzenie w ciąg dróg o charakterze lokalnym dodatkowego ruchu tranzytowego relacji północ-południe
 • Nie zakłada rozbudowy dróg wyjazdu z miasta, wszystkie dotychczasowe drogi przebiegające przez Piastów w kierunku północnym, w tym również nowopowstająca „Obwodnica” mają włączyć się ciąg wiaduktu nad autostradą A2
 • Spowoduje, że miasto otoczone od północy autostradą A2, od wschodu ekspresówką S2, od południa Al. Jerozolimskimi zostanie zamknięte od zachodu drogą tranzytową będącą obwodnicą Pruszkowa.

Powyższe założenia spowodują, że ilość samochodów na drogach naszego miasta będzie zdecydowanie większa, a trudności z wyjazdem z miasta będą jeszcze większe niż dotychczas. W efekcie i tak mierna jakość powietrza w naszym mieście będzie jeszcze gorsza niż obecnie. Staniemy się więźniami zanieczyszczeń generowanych przez ruch kołowy.

Władze miasta od początku znają negatywne konsekwencje tej inwestycji dla lokalnej społeczności z tego powodu:

 • Nie zamierzały prowadzić konsultacji społecznych dotyczących tej inwestycji
 • Nie informowały mieszkańców o rzeczywistym charakterze tej inwestycji, a w dyskusji próbowały za wszelką cenę zawęzić rozmowę do modernizacji ciągu trzech lokalnych ulic
 • Zamierzają przeprowadzić inwestycję w drodze „specustawy drogowej”, dzięki czemu niewiążące staną się wszelkie oficjalne dokumenty związane z rozwojem przestrzennym miasta, władze nie będą zobowiązane również do uzyskania decyzji środowiskowych, czy też badań poziomu hałasu
 • Od początku odcinają się od odpowiedzialności za decyzję powiatu i sąsiedniego Pruszkowa, będąc świadomymi zagrożeń wynikających z tych decyzji

 

Jako mieszkańcy, którzy mieszkają w Piastowie od lat, lub osiedlili się w tym mieście uciekając do hałasu i smrodu wielkich miast oczekujemy od władz miasta;

 • reprezentowania interesów mieszkańców Piastowa, w tym w szczególności prowadzenia negocjacji z Miastem Pruszków w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko włączenia ruchu tranzytowego w ciąg ulic lokalnych Piastowa
 • pełnej i rzetelnej informacji o planach miasta

 

więcej informacji