Podziękowania

Szanowni Państwo!

W kwietniu 2017 r. dowiedzieliśmy się, że miasta Piastów i Pruszków planują wybudować w środku Naszych osiedli drogę tranzytową o nazwie “mała obwodnica Piastowa”, która de facto ma być Wschodnią Obwodnicą Pruszkowa. Sam pomysł od początku budził ogromne niezrozumienie, niezadowolenie i Nasze obawy o zdrowie, komfort życia i bezpieczeństwo Naszych dzieci idących do szkoły. W tym miejscu należy podziękować osobie, która angażując swoje środki i czas poinformowała Nas za pośrednictwem ulotek o planach miasta. Zatem wielkie DZIĘKI.

W kwietniu 2017 r. sam dostałem taką ulotkę i postanowiłem, że jako lokalna społeczność musimy zainterweniować w tej sprawie. Podjąć działania, bo władze Miasta powinny dbać o mieszkańców, a nie poświęcać ich bezpieczeństwo i zdrowie w imię własnych interesów i karier w strukturach samorządowych. I tak powstała strona obwodnicapiastowa.pl, a inicjatywa zrzeszyła dużą grupę Mieszkańców.

W tym miejscu należy skierować podziękowania w stronę wszystkich Radnych Miasta Piastów, którzy w świetle argumentów przez Nas przedstawionych zmienili swoje decyzje z listopada 2016 r. Należy przyznać, że głosując za powstaniem Obwodnicy Piastowa nie do końca zostali poinformowani dla jakiej inwestycji dają zielone światło.

Pragniemy PODZIĘKOWAĆ szczególnie kilku Radnym, których nie wymieniamy z imienia i nazwiska, aby nie zostać posądzonym o kampanię wyborczą, którzy AKTYWNIE wbrew stanowisku swoich klubów wspierali Nas w działaniach. Bez nich to co osiągnęliśmy nie byłoby możliwe. Dlatego Mili i Wspaniali Radni Wspierający Nasze działania DZIĘKUJEMY!  

I przede wszystkim szczególne PODZIĘKOWANIA dla WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW, którzy odpowiadają na Nasze wezwania, udzielają Nam głosów poparcia. Te NAJWIĘKSZE PODZIĘKOWANIA kierujemy właśnie do WAS MIESZKAŃCY.