Dlaczego PROTESTUJEMY

Szanowni Państwo!

Jako Mieszkańcy PROTESTUJEMY wobec planów Miasta Piastów zakładających budowę drogi o charakterze tranzytowym przez Nasze miasto. Początkowo projekt ten nosił nazwę „mała obwodnica Piastowa”, a teraz nosi nazwę ciągu ulic Żółkiewskiego-Ogińskiego-Barcewicza.

Protestujemy, ponieważ nowy układ komunikacyjny zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu mieszkańców. Jego realizacja doprowadzi do wtłoczenia w ulice miasta ruchu kołowego, który obecnie nie odbywa się ulicami naszego Miasta. Sposób i miejsce realizacji tej inwestycji nie pozwala na zastosowanie urządzeń i rozwiązań umożliwiających ochronę życia i zdrowia mieszkańców przed jej negatywnym wpływem. Więcej na temat układu komunikacyjnego można przeczytać w „Cała prawda o obwodnicy”.

Protestujemy, ponieważ inwestycja została zlokalizowana na terenie, który nie spełnia wymogów technicznych pozwalających na poprowadzenie tej drogi. W liniach rozgraniczających teren, po którym ma przebiegać droga wynosi 15 m, a normy mówią o 20 m.

Protestujemy ponieważ, kosztem rezygnacji z części chodników, pasów zieleni oddzielających chodniki od jezdni, ścieżek rowerowych zwiększono przepustowość tej drogi poprzez zwiększenie normatywnej szerokości pasów jezdni z 2,75 m do 3,5 m.

Protestujemy, ponieważ droga w forsowanym przez Miasto kształcie jest NIEZGODNA  z prawem miejscowym. MŁOT urzędniczy jakim jest SPECUSTAWA DROGOWA nie uprawnia Pana Grzegorza Szuplewskiego do robienia tego co chce w Naszym mieście.

  • inwestycja w ciągu ul. Barcewicza-Ogińskiego-Żółkiewskiego NIE JEST ZGODNA z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego Piastowa
  • budowa Obwodnicy NIE JEST ZGODNA ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Piastowa
  • budowa Obwodnicy NIE JEST ZGODNA z Nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Pruszkowa
  • budowa Obwodnicy NIE JEST ZGODNA z “Planem sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego”

 Nie godzimy się na takie traktowanie Mieszkańców Piastowa. Żądamy wycofania przez Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego wniosku o pozwolenie na budowę ciągu ulic  Barcewicza-Oginskiego-Żółkiewskiego według obecnie forsowanych założeń. Żądamy zmiany projektu budowlanego tych ulic w takim zakresie, który będzie zakładał:

a) wybudowanie drogi o funkcji LOKALNEJ,

b) wybudowanie drogi odpowiadającej szerokością drogom lokalnym, czyli maksimum 2,75 m szerokości na pas jezdni, a nie 3,5 m jak na AUTOSTRADZIE

c) wybudowania CHODNIKA na całym przebiegu tej drogi po obu stronach ulicy, aby nasze dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły

d) oddzielenia CHODNIKA od skraju jezdni pasem zieleni na całym przebiegu tej drogi, aby zapewnić pieszym bezpieczeństwo

e) zaplanowania w ciągu tych ulic ścieżek rowerowych, których w Piastowie praktycznie nie ma

f) zaplanowania w ciągu tych ulic miejsc postojowych dla samochodów w okolicach osiedli mieszkaniowych i Kościoła

 Uważamy, że te żądania są zgodne z obietnicami Pana Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego, że chce budować drogę LOKALNĄ służącą nam mieszkańcom, a nie tranzytowi omijającemu Pruszków.

Uważamy, że te żądania są zgodne z interesem Mieszkańców Piastowa.

Uważamy, że te żądania są zgodne z argumentami Burmistrza Szuplewskiego o konieczności poprawy stanu dróg w Piastowie.

 Jednocześnie uważamy, że dalsze forsowanie obecnego kształtu tej drogi wbrew protestom społecznym:

a) może świadczyć o przygotowaniu procesu inwestycyjnego pod budowę portu logistycznego jednej z wiodących firm w tej branży,

b) nie jest korzystne z punktu widzenia mieszkańców, gdyż wygeneruje tylko zagrożenia dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, gdyż tereny na których miałoby znaleźć się centrum logistyczne należy do gminy Ożarów Mazowiecki, zatem Piastów nie zobaczy z tego nawet złotówki podatku,

c) dostarczymy tylko układ komunikacyjny i zostaniemy w smrodzie spalin pojazdów nie odnosząc z tego żadnych korzyści.

 Pewnie wiele z osób czytających ten tekst zastanawia się dlaczego piszemy, że Burmistrz Grzegorz Szuplewski planuje wybudować Obwodnicę mimo, że:

a) wypowiedział porozumienie z Pruszkowem

b) wystąpił  o pozwolenie na budowę tylko ciągu ulic Barcewicza-Oginskiego-Żółkiewskiego

Otóż:

Projekt budowlany ciągu ulic Barcewicza-Oginskiego-Żółkiewskiego nie różni się niczym od projektu budowlanego Obwodnicy. To ten sam projekt budowlany tylko inaczej nazwany

Mimo, że wniosek o ZRID nie dotyczy obecnie włączenia ul. Zółkiewskiego w ul Lisa-Kuli, to projekt budowlany załączony do wniosku o ZRID właśnie takie połączenie zakłada. Gdyby było inaczej to projekt zakładałby na końcu ulicy Zółkiewskiego plac do zawracania, a nie 7 metrową drogę do nikąd!

Piastów i Pruszków procedują wspólnie budowę wiaduktu w rejonie ulic Grunawldzka/Warszawska.

Plan Pruszkowa zakłada, że wiadukt będzie kierował ruch w ul. Skrajną, która łączy się z ciągiem Barcewicza-Oginskiego-Żółkiewskiego.