ZRID

Szanowni Państwo!

Jako Mieszkańcy PROTESTUJEMY wobec planów Miasta Piastów zakładających budowę drogi o charakterze tranzytowym przez Nasze miasto. Początkowo projekt ten nosił nazwę „mała obwodnica Piastowa”, a teraz nosi nazwę ciągu ulic.

Przypomnijmy według początkowych założeń „mała obwodnica Piastowa” miała składać się:

  • z nowego wiaduktu nad torami PKP w rejonie ulic Grunawaldzkiej/Warszawskiej,
  • ciągu ulic Skrajnej-Barcewicza-Ogińskiego-Żółkiewskiego o szerokości pasa jezdni 3,5 m
  • połączenia w.w. ciągu ulic z wiaduktem nad A2

Obecny stan rzeczy jest następujący:

  • Miasta Piastów i Pruszków uzyskują niezbędne pozwolenia i uzgodnienia dla uzyskania pozwolenia na budowę wiaduktu w w rejonie ulic Grunawaldzkiej/Warszawskiej
  • Miasto Piastów wystąpiło o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) w ciągu ulic Barcewicza-Ogińskiego-Żółkiewskiego według TEGO SAMEGO projektu budowlanego, który został opracowany na potrzeby „małej obwodnicy Piastowa”. Czyli pas jezdni 3,5 m
  • połączenie w.w. ciągu ulic z wiaduktem nad A2 nie jest obecnie przedmiotem wniosku o pozwolenie ZRID, ale załączone do wniosku dokumenty projektowe wskazują, że to połączenie ma zostać zrealizowane. Gdyby miało być inaczej, to pytamy: a) po co miasto buduje drogę do nikąd o szerokości pasa jezdnia jak na AUTOSTRADZIE?, b) dlaczego ślepa ulica nie jest zakończona placem do ZAWRACANIA?

 

Wnioski z działań podejmowanych przez Miasto są oczywiste. Wobec SPRZECIWU Mieszkańców dla drogi tranzytowej postanowiono podzielić jeden projekt na mniejsze, aby wprowadzić Mieszkańców w błąd.

Żądamy wycofania przez Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego wniosku o pozwolenie na budowę ciągu ulic  Barcewicza-Oginskiego-Żółkiewskiego według obecnie forsowanych założeń. Żądamy zmiany projektu budowlanego tych ulic w takim zakresie, który będzie zakładał:

a) wybudowanie drogi o funkcji LOKALNEJ,

b) wybudowanie drogi odpowiadającej szerokością drogom lokalnym, czyli maksimum 2,75 m szerokości na pas jezdni, a nie 3,5 m jak na AUTOSTRADZIE

c) wybudowania CHODNIKA na całym przebiegu tej drogi po obu stronach ulicy, aby nasze dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły

d) oddzielenia CHODNIKA od skraju jezdni pasem zieleni na całym przebiegu tej drogi, aby zapewnić pieszym bezpieczeństwo

e) zaplanowania w ciągu tych ulic ścieżek rowerowych, których w Piastowie praktycznie nie ma

f) zaplanowania w ciągu tych ulic miejsc postojowych dla samochodów w okolicach osiedli mieszkaniowych i Kościoła