Nowy apel

Szanowny Pan Burmistrz Grzegorz Szuplewski,

Kontrowersje i fundamentalne różnice w postrzeganiu skutków przeprowadzenia inwestycji o nazwie „mała obwodnica” miasta Piastów, stanowiącej jednocześnie nowe połączenie pomiędzy Pruszkowem, Piastowem i Broniszami w ciągu ulic: S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza w Piastowie i ul. Skrajnej w Pruszkowie wywołały otwarty konflikt w relacjach pomiędzy Mieszkańcami a władzami Piastowa.

Jesteśmy przekonani, że warunkiem koniecznym dla opanowania negatywnych nastrojów społecznych i unormowania wzajemnych relacji pomiędzy władzami Piastowa a Mieszkańcami jest wycofanie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID dla budowy ciągu ulic S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza w Piastowie, według planów budowlanych opracowanych na potrzeby Obwodnicy.

Wydaje się, że organ kolegialny jakim jest Rada Miasta DOBITNIE wyraził swoją opinię w kwestii dezaprobaty dla tej inwestycji podejmując Uchwałę w dniu 23 maja 2017 r. Nie budzi wątpliwości również fakt, że wynik głosowania nad uchwałą, z której treści wynika zalecenie do rezygnacji z planów budowy szerokiej arterii komunikacyjnej w ciągu ulic: S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza w Piastowie był niemal JEDNOGŁOŚNY i  nie budzi żadnych wątpliwości co do intencji Radnych.

Wobec powyższych podejmowane przez Pana Burmistrza próby własnej interpretacji decyzji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2017 r, są łamaniem woli Mieszkańców.

Jeśli decyzja Rady Miasta nie jest dla Pana Burmistrza wystarczająco przekonująca, to przypominamy, że w sierpniu Mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw wobec planów poprowadzenia drogi powiatowej w ciągu ulic składających się na Obwodnicę. Sprzeciw wyraziliśmy w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez powiat pruszkowski nad nową siecią dróg powiatowych.

Uważamy, że dalsze przedłużanie konfliktu nie sprzyja Miastu, jego wizerunkowi jak również jego Mieszkańcom.

Żądamy wycofania przez Pana Burmistrza wniosku o pozwolenie na budowę ciągu ulic  Barcewicza-Oginskiego-Żółkiewskiego według obecnie forsowanych założeń. Żądamy zmiany projektu budowlanego tych ulic w takim zakresie, który będzie zakładał:

a) wybudowanie drogi o funkcji LOKALNEJ,

b) wybudowanie drogi odpowiadającej szerokością drogom lokalnym, czyli maksimum 2,75 m szerokości na pas jezdni, a nie 3,5 m jak na AUTOSTRADZIE

c) wybudowania CHODNIKA na całym przebiegu tej drogi po obu stronach ulicy, aby nasze dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły

d) oddzielenia CHODNIKA od skraju jezdni pasem zieleni na całym przebiegu tej drogi, aby zapewnić pieszym bezpieczeństwo

e) zaplanowania w ciągu tych ulic ścieżek rowerowych, których w Piastowie praktycznie nie ma

f) zaplanowania w ciągu tych ulic miejsc postojowych dla samochodów w okolicach osiedli mieszkaniowych i Kościoła

 

Uważamy, że te żądania są zgodne z obietnicami Pana Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego, że chce budować drogę LOKALNĄ służącą nam mieszkańcom, a nie tranzytowi omijającemu Pruszków.

Uważamy, że te żądania są zgodne z interesem Mieszkańców Piastowa.

Uważamy, że te żądania są zgodne z argumentami Burmistrza Szuplewskiego o konieczności poprawy stanu dróg w Piastowie.

 

Jednocześnie uważamy, że dalsze forsowanie obecnego kształtu tej drogi wbrew protestom społecznym:

a) może świadczyć o przygotowaniu procesu inwestycyjnego pod budowę portu logistycznego jednej z wiodących w firm w tej branży,

b) nie jest korzystne z punktu widzenia mieszkańców, gdyż wygeneruje tylko zagrożenia dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, tereny na których miałoby znaleźć się centrum logistyczne należy do gminy Ożarów Mazowiecki, zatem Piastów nie zobaczy z tego nawet złotówki podatku,

c) dostarczymy tylko układ komunikacyjny i zostaniemy w smrodzie spalin pojazdów nie odnosząc z tego żadnych korzyści.

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy Piastowa