Głosuj bez MELDUNKU

W dniu 2 lipca wystąpiliśmy do Burmistrza z wnioskiem o zmianę Zarządzenia nr 140/2018 o Ogłoszeniu Konsultacji, ze względu na jego NIEZGODNOŚĆ z Uchwałą Rady Miasta i naruszenie naszych praw obywatelskich. Z naszym wnioskiem możesz zapoznać się tu. W wyniku Naszej interwencji zostało wydane Zarządzenie nr 170/2018, które ZNOSI OBOWIĄZEK MELDUNKU, jako konieczne kryterium uprawniające do udziału w konsultacjach. Teraz WSZYSCY Mieszkańcy Piastowa mogą uczestniczyć w Konsultacjach.

Jednocześnie została ZMIENIONA treść ankiety. Nową treść pobierzesz tu.