Dokumenty Wspólna Sprawa

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia:


  1. Dokumenty rejestrowe – pobierz

  2. Deklaracja Członkowska – pobierz

  3. Regulamin Stowarzyszenia Wspólna Sprawa – pobierz

  4. Regulamin Składek – pobierz

  5. Wyciąg z ewidencji stowarzyszeń – pobierz

  6. Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Starostę Pruszkowskiego – link