Wesprzyj SWS

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wspólna Sprawa jest podmiotem zrzeszającym lokalną społeczność miast Piastów i Pruszków. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy kontaktując się z nami doceniają efekty Naszej działaności i w ciepłych słowach wyrażają uznanie dla inicjatyw, które podejmujemy. Oczywiście to wszystko co dotychczas osiągnęliśmy oraz akcje informacyjne, które prowadzimy nie byłoby możliwe bez zaangażowania członków SWS i środków finansowych, które przeznaczamy na realizację naszej działalności.

Można wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na konto: 31 1750 0012 0000 0000 3860 5836, tytułem „darowizna na cele statutowe”.  Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na działalność statutową. 

Nazwa banku
Numer rachunku
Właściciel rachunku

Tytuł przelewu
NIP
REGON

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
31 1750 0012 0000 0000 3860 5836
STOWARZYSZENIE WSPÓLNA SPRAWA
ul. Skrajna 8, 05-800 Pruszków
„darowizna na cele statutowe”
534-256-31-05
368526100

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!