Projekty


Poniżej zamieszczamy projekty Obwodnicy ostateczne, które zostały złożone z upoważnienia Burmistrza Miasta Piastowa, jako podstawa uzyskania decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) złożony przez Miasto Piastów w dniu 14 lutego 2018 roku dotyczący ciągu ulic. Barcewicza-Ogińskiego-Żółkiewskiego

 1. Opis inwestycji
 2. Rysunek poglądowy
 3. odcinek ul. Barcewicza / skrzyżowanie z ul. Bohaterów Wolności / ul. Ogińskiego
 4. ul. Ogińskiego
 5. ul. Ogińskiego – ul. Żółkiewskiego
 6. ul. Żółkiewskiego (ronda w czerwonym kwadracie nie objęte obecnie procedurą ZRID)

 


 


Plany drogi wstępne fotografowane w kwietniu 2017 rok 

 1. ul. Skrajna w Pruszkowie 
 2. Osiedle Wieniawskiego i Skrajna
 3. Osiedle Barcewicza
 4. Skrzyżowanie Barcewicza, Ogińskiego, Bohaterów Wolności
 5. Ogińskiego do Kościoła
 6. Ogińskiego od Kościoła
 7. Żółkiewskiego
 8. Wiadukt przy A2