Co osiągneliśmy

Szanowni Państwo!

W maju 2017 w kompletnym chaosie informacyjnym opublikowaliśmy swego rodzaju raport pod nazwą “Cała prawda o obwodnicy“. Zebranie w jednym miejscu wszystkich dokumentów, do których dotarliśmy na tamten czas pozwoliło odkryć prawdziwe oblicze tej inwestycji i przedstawić argumenty Radnym Miasta. Była i jest to kompleksowa informacja, o założeniach i zagrożeniach związanych z tym projektem. Wtedy opieraliśmy się na dokumentach i wynikających z nich przypuszczeniach. Raport ten nie stracił nic na aktualności, a stawiane w nim tezy potwierdziły się praktycznie w 100%. Z tego powodu nie zdejmujemy go z naszej strony.

Zaangażowanie Mieszkańców, GREMIALNA obecność na sesjach Rady Miasta w Piastowie w 2017 r. i w 2018 r. spowodowała, że Nasz głos został usłyszany przez władze i wreszcie staliśmy się podmiotem ich układanki. Uczestniczyliśmy aktywnie również w sesjach Rady Miasta Pruszków. Niewątpliwie osiągnęliśmy sukces doprowadzając początkowo do przyjęcia przez Radę Miasta w Piastowie stanowiska negatywnie opiniującego planowaną inwestycję, a w konsekwencji Uchwałę zobowiązującą Pana Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego do rozwiązania porozumienia zawartego z jego inicjatywy na budowę “nowego połączenia pomiędzy Pruszkowem a Broniszami” ulicami Piastowa.

Ostatecznie po blisko 2 miesiącach od dnia Uchwały Rady Miasta nakazującej Burmistrzowi Grzegorzowi Szuplewskiemu rozwiązanie porozumienia z Pruszkowem o budowie Obwodnicy Pan Grzegorz Szuplewski wypowiedział porozumienie. Dlaczego tak długo zwlekał z tą decyzją? Coż wtedy nie do końca wiedzieliśmy, ale sam fakt zwłoki budził nasz niepokój. Gdy w czerwcu 2017 roku pytaliśmy Pana Burmistrza czy porozumienie zostało wypowiedziane otrzymaliśmy informację, że tak. Gdy pytaliśmy w jakiej formie, to otrzymaliśmy informację, że w formie telefonicznej. Było to KURIOZALNE stwierdzenie urzędnika, który w strukturach Miasta Piastów jest od co najmniej 15 lat.

Niezależnie od słów Pana Grzegorza Szuplewskiego, którym słusznie nie dawaliśmy wiary śledziliśmy przebieg zdarzeń wokół tej inwestycji. Działania podejmowane przez Burmistrza jednoznacznie wskazywały, że z nieznanych nikomu powodów za wszelką cenę dąży do przeprowadzenia tej inwestycji.

Byliśmy czujni i z pomocą Mieszkańców podejmowaliśmy działania, które miały nie pozwolić, aby Władze zalegalizowały swoje plany w dokumentach planistycznych miast i powiatu.

Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Powiat Pruszkowski w miesiącach wakacyjnych 2017 roku i doprowadziliśmy do odrzucenia pomysłu zgłoszonego przez Pana Grzegorza Szuplewskiego o włączeniu Obwodnicy Piastowa w ciąg ulic powiatowych. W ramach tych konsultacji z terenu całego powiatu wpłynęło 400 uwag z czego blisko 300 dotyczyło Piastowa. Ostatecznie Powiat Pruszków w planie dróg powiatowych wykreślił nasze ulice osiedlowe z systemy dróg powiatowych.

W lutym 2018 roku aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych związanych z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszków. Doprowadziliśmy do zmian w planowanym układzie komunikacyjnym wyłączając przedłużenie ulicy Barcewicza w kierunku południowym, czyli ulicy Skrajnej z układu dróg o charakterze tranzytowym. Pod wnioskiem Stowarzyszenia Wspólna Sprawa podpisaliście się blisko 200 razy. Był to jeden z kilku postulatów uwzględnionych przez Miasto Pruszków w tym dokumencie. Należy również przyznać, że podejście władz Pruszkowa do argumentów Mieszkańców jest zdecydowanie bardziej konstruktywne. Z Panem Prezydentem Starzyńskim odbyliśmy dwie rzeczowe rozmowy, które doprowadziły nas do kompromisu. Jednocześnie żałujemy, że z Panem Burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim kompromis nie był dotychczas możliwy mimo, że temat jest aktualny od roku. A obietnice i informacje to stek manipulacji i kunktatorstwa.