Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie WSPÓLNA SPRAWA, z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Skrajnej 8, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego pod pozycją nr 129
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJKSIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) – RODO, informujemy, że;

  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie WSPÓLNA SPRAWA, z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Skrajnej 8, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego pod pozycją nr 129
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytań spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zgody oraz ich cofnięcie można przekazywać w drodze wiadomości e-mail na adres wspolna.sprawa.stowarzyszenie@gmail.com